Cartref > Atebion > Cynnwys

Cyflwyno Gwyriad Dimensiwn

Mar 23, 2019

A. Gwyriad dimensiwn

Gwyriad dimensiynol yw'r gwahaniaeth algebraidd o faint llai ei faint enwol, y gellir ei rannu'n wyriad gwirioneddol a chyfyngu gwyriad.

 1. Gwyriad gwirioneddol.

  Gelwir y gwyriad o'r maint gwirioneddol minws ei faint enwol yn wyriad gwirioneddol. Dynodir y gwyriad gwirioneddol gan "Ea" a "ea".

 2. Gwyriad terfyn.

  Gelwir y gwahaniaeth algebraidd rhwng maint y terfyn a'i faint enwol yn wyriad terfyn. Mae gan wyriad terfyn derfyn gwyriad uchaf a gwyriad terfyn is. Y gwyriad terfyn uchaf yw'r gwahaniaeth algebraidd o faint y terfyn uchaf minws maint enwol, a'r gwyriad terfyn isaf yw'r gwahaniaeth algebraidd o faint y terfyn isaf heb y maint enwol. Mae gwerth y gwyriad yn werth algebraidd, a all fod yn werth cadarnhaol, gwerth negyddol neu sero. Mynegir gwyriad terfyn uchaf y twll a'r echel gan "ES" ac "es" yn y drefn honno, a mynegir gwyriad terfyn isaf y twll a'r echel gan "EI" a "ei" yn y drefn honno.

B. Goddefgarwch dimensiwn

 1.   Goddefgarwch dimensiwn .

  Goddefgarwch dimensiwn yw amrywiad y dimensiynau caniataol. Mae'r goddefgarwch dimensiwn yn hafal i werth absoliwt y gwahaniaeth algebraidd rhwng maint y terfyn uchaf a'r maint terfyn isaf, a gwerth absoliwt y gwahaniaeth algebraidd rhwng y gwyriad terfyn uchaf a'r gwyriad terfyn is. Goddefiant yw'r gwerth absoliwt, ni all fod yn negyddol, ni all fod yn sero (goddefgarwch yn sero, ni chaiff rhannau eu prosesu). Mynegir goddefiad twll a siafft gan "Th" a "Ts" yn y drefn honno

 2. Goddefgarwch safonol

  Y gwerth goddefgarwch a bennir yn y safon genedlaethol i bennu maint y llain yw'r goddefgarwch safonol. Parth goddefgarwch yn y diagram parth goddefgarwch, a gynrychiolir gan y gwyriad terfyn a'r gwyriad terfyn isaf neu'r terfyn maint a'r terfyn isaf ar faint ardal a ddiffinnir gan ddwy linell syth. Caiff ei bennu gan faint y goddefgarwch a'i leoliad o'i gymharu â'r llinell sero fel y gwyriad sylfaenol (fel y dangosir yn y ffigur).

无标题