Cartref > Atebion > Cynnwys

Swyddogaeth a Pwysigrwydd Mesur Tair Dimensiwn

Jul 19, 2018

Ers y 1960au, mae'r diwydiant wedi cyflawni datblygiad gwych. Gyda chynnydd o beiriannau cynhyrchu diwydiannol, automobile, awyrofod ac electroneg, datblygu a chynhyrchu gwahanol fathau o dechnolegau ac offer profi datblygedig angen cymhleth, sy'n ymgorffori tair peiriant mesur cydlynu a thechnoleg mesur 3D yn codi ar yr adeg hanesyddol, a datblygiad cyflym a gwelliant.

Mae ymddangosiad peiriant mesur cydlynu yn garreg filltir wrth drosglwyddo'r offeryn mesur o'r ffordd ddulliau glasurol i'r dechnoleg brofi awtomatig modern. Mae peiriant mesur cydlynu yn chwarae rhan bwysig mewn technoleg mesur 3D yn yr agweddau canlynol:

  1. Mae mesur dimensiynau yr oriel olwyn arwyneb siâp cymhleth yn cael ei datrys, megis diamedr twll a safle twll rhannau'r corff bocs, llafn ac offer, automobile ac awyrennau, ac ati.

  2. Mae cywirdeb mesur 3d yn cael ei wella. Ar hyn o bryd, gall cywirdeb echel-echel y peiriant mesur cydlynu manwl uchel gyrraedd hyd o lai na 1wm, a chywirdeb gofodol dau ddimensiwn o fwy na 1 ~ 2wm. Ar gyfer y peiriant mesur tair cydlynydd a ddefnyddir wrth ganfod gweithdy, gellir cyrraedd cywirdeb mesur pob echelin i 3 ~ 4wm.

  3. Hyrwyddir datblygu technoleg cynhyrchu awtomatig oherwydd gall y peiriant mesur cydlynu ffurfio llinell gynhyrchu neu system weithgynhyrchu hyblyg gydag offeryn peiriant CNC a chanolfan peiriannu.

  4. Gyda datblygiad parhaus awtomeiddio, mae effeithlonrwydd mesur peiriant mesur cydlynu wedi gwella'n fawr.